Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
International Association for the Protection of Intellectual Property
Internationale Vereinigung für den Schutz des Geistigen Eigentumst
Den Internationella Fören­ingen för Immaterialrätt

Välkommen till AIPPI

 

Välkommen till den svenska AIPPI-gruppen. AIPPI kan ses som ett språkrör för det immateriella skyddet på det internationella planet.

 

Gamla, nya och framtida medlemmar är välkomna att delta i AIPPIs arbete och evenemang!

 

Följ svenska AIPPI-gruppen på 

 

 

Organisatorisk separation mellan SFIR och AIPPI

Vid SFIRs ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2016 beslöt stämman, på förslag av föreningens styrelse, om ändring av stadgarna så att den organisatoriska kopplingen mellan SFIR och AIPPI-gruppen upphör.

 

Syftet med ändringen är att den svenska AIPPI-gruppen, som fram till nu utgjort en sektion inom SFIR, ska bilda en ny, självständig förening och att SFIRs och AIPPI-gruppens verksamheter därigenom kan utvecklas i friare former. Uppdelningen hindrar inte att SFIR och AIPPI-gruppen samarbetar vid exempelvis internationell harmonisering.

 

Stagdeändringen följs upp vid en extra föreningsstämma som hålls den 5 september 2016.

 

 

 

 

Inga kommande evenemang