Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
International Association for the Protection of Intellectual Property
Internationale Vereinigung für den Schutz des Geistigen Eigentumst
Den Internationella Fören­ingen för Immaterialrätt

Välkommen till AIPPI

 

Välkommen till den svenska AIPPI-gruppen. AIPPI kan ses som ett språkrör för det immateriella skyddet på det internationella planet.

 

Gamla, nya och framtida medlemmar är välkomna att delta i AIPPIs arbete och evenemang!

 

Följ svenska AIPPI-gruppen på 

 

 

 

 

Inga kommande evenemang