Välkommen till AIPPI:s immaterialrättsliga AW

En digital upphovsrättslig agenda för EU – vart är vi på väg?
Den 14 september 2016 lämnade EU-kommissionen en digital agenda som har som huvudsakligt mål att utveckla en digital inre marknad för att styra Europa mot en smart och hållbar tillväxt för alla. På det upphovsrättsliga området har EU-kommissionen föreslagit två nya förordningar och två nya direktiv.
Professor Jan Rosén, Stockholms universitet
Senior Legal Counsel Wendela Hårdemark, STIM

Höjdpunkterna med resolutionsarbetet vid 2016-års AIPPI-kongress
I dagarna, den 16-22 september, hölls AIPPI:s årliga kongress i Milano, Italien. Under mötet arbetar de nationella AIPPI-grupperna med att enas kring resolutioner på olika teman, årets var:

- Added matter: the standard for determining adequate support for amendments
Europapatentombud Niklas Mattsson, Awapatent

- Linking and making available on the Internet
Jur. mag. Kacper Szkalej, IMK vid Uppsala universitet och advokat Hans Eriksson, Lindahl

- Requirements for protection of designs
Senior Legal Counsel Malin van Odijk, SCA

- Security Interests over Intellectual Property
Advokat Erik Ficks, Roschier


Vi avslutar med mingel och tillfälle till ytterligare diskussion. Varmt välkommen!


Tid: 11 oktober 2016, kl. 16.00–18.00
Plats: Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm
För det fall du inte kan delta på plats, finns möjlighet att delta via videolänk
Deltagaravgift: Kostnadsfritt
Anmälan: Klubbmästare advokat David Leffler på david.leffler@synchlaw.se

 

 

 

PRESSMEDDELANDE, 5 september 2016

Ny svensk immaterialrättslig förening

Nu finns den världsledande organisationen för immaterialrätt i ny svensk form, nämligen AIPPI Sverige. AIPPI (the International Association for the Protection of Intellectual Property) är världens ledande organisation för utveckling och förbättring av regelverk som skyddar immateriella rättigheter. Organisationen bildades 1897 och har för närvarande mer än 9000 medlemmar i mer än 100 länder. Och just immaterialrätten, främst upphovs-, patent-, design- och känneteckensrätten, tilldrar sig allt mer politiskt, ekonomiskt och akademiskt intresse, såväl nationellt som internationellt.

- För att stärka immaterialrätten i Sverige har AIPPI Sverige bildats. Föreningen ska vara en attraktiv miljö för advokater, ingenjörer, domare och andra som är intresserade av immaterialrätt. Det är fantastiskt att vi har fått möjligheten att starta en ny svensk immaterialrättslig förening, berättar docent Sanna Wolk som är president för AIPPI Sverige.

Den 5 september 2016 bildades AIPPI Sverige, som är den senaste immaterialrättsliga föreningen i landet. Det efter ett beslut av SFIR om en stadgeändring som möjliggör en självständig organisation för AIPPI. Samma dag hölls en konstituerande stämma för den nybildade föreningen AIPPI Sverige. Alla AIPPI-medlemmar i Sverige fortsätter automatiskt som medlemmar av den nya föreningen AIPPI Sverige.

- Det är med stolthet och ödmjukhet som vi tar oss an att leda världens ledande organisation för immaterialrätt i en ny svensk form. Då vi dessutom är den mest anrika internationella föreningen för skyddet av immateriella rättigheter, utgör detta ett ansvar som vi tar på största allvar. Sett till den pågående digitaliseringen är behovet av ett internationellt harmoniserat skydd för immateriella rättigheter större än någonsin. Vad vi gör på både ett nationellt och internationellt plan är av stor betydelse för svenska företag, organisationer och rättsväsendet, fortsätter Sanna Wolk.

Ett av huvudsyftena för AIPPI är att undersöka nuvarande regelverk som skyddar immateriella rättigheter i olika länder och verka för en internationell harmonisering av sådana regler. För detta syfte träffas medlemmarna framförallt en gång per år under en kongress, som i år hålls i Milano, Italien. Kongressen anordnades i Sverige senast 2006. I Sverige kommer också regelbundet seminarier hållas.

- Vi inom AIPPI ser nu fram emot ett tätare samarbete med näringslivet, rättsväsendet och med både andra föreningar och olika universitet gällande immaterialrätt i Sverige. Det är endast i sådan samlad styrka som ett relativt litet land som Sverige kan göra skillnad både nationellt och internationellt, säger advokat Kristian Fredriksson som är vice president för AIPPI Sverige.

Styrelsen för AIPPI Sverige består av flera ledande representanter från näringslivet, advokatbyråer, patentbyråer och akademin med starkt intresse för skyddet av immateriella rättigheter: docent Sanna Wolk (president), advokat Kristian Fredrikson (vice president), advokat Sara Ulfsdotter (sekreterare), advokat Jonas Westerberg (skattmästare), advokat Christina Berggren, advokat Håkan Borgenhäll, jur. kand. Louise Jonshammar och jur. kand. Malin van Odijik. Vidare är advokat Erik Ficks och patentingenjör Niklas Mattsson adjungerade till styrelsen.

AIPPI Sverige kommer inom kort att informera om inplanerade seminarier och andra aktiviteter.

Vill du veta mer om AIPPI Sverige eller bli medlem i den nya föreningen kan du kontakta Sanna Wolk på 0709-62 62 82 eller sanna.wolk@jur.uu.se alternativt Jonas Westerberg på 076-617 09 19 eller jonas.westerberg@lindahl.se.

 

 

Ny webbplats för aippi.se

Öppnar här under hösten 2016. Välkomna!

 

 

Mer om internationella AIPPI

http://aippi.org

 

 

AIPPI Sverige styrelse

Sanna Wolk (president)
Kristian Fredrikson (vice president)
Jonas Westerberg (skattmästare)
Christina Berggren
Håkan Borgenhäll
Louise Jonshammar
Malin van Odijik

Adjungerade medlemmar:

Sara Ulfsdotter (sekreterare)

Erik Ficks
Niklas Mattsson
Ivan Hjertman

Centralt inom internationella AIPPI

Kristian Fredriksson, medlem av Medlemskommittén
Erik Ficks, medlem av Kommunikationskommittén
Ivan Hjertman, medlem av Nomineringskommittén
Sanna Wolk, medlem av Programkommittén