ivars-utinsns-723615-unsplash.jpg

Vi vill främja förståelsen för skydd av immateriella rättigheter

Välkommen till AIPPI Sverige

Vårt arbete

om oss

AIPPI Sverige är en attraktiv miljö för jurister, ingenjörer, domare och andra som är intresserade av immaterialrätt och vill arbeta med att utveckla den. Vårt arbete är av stor betydelse för såväl företag som samhället i stort. Läs mer →

Så arbetar vi

Vi arbetar aktivt i Sverige som internationellt med immaterialrätten. Vi bidrar till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftningen och rättstillämpningen genom bl.a. dokumentation, seminarier och konferenser. Läs mer →

fokusgrupper

Inom föreningen finns fyra arbetsgrupper, nämligen upphovsrätts-, varumärkes-, design- och patentgruppen. Arbetsgrupperna svarar bl.a. för remisser, studiefrågor och rapporter. Läs mer →


Aktiviteter


Nyheter


Kontakt

Kontakta oss eller anmäl dig till vår utskickslista här

LinkedIn

Besök vår sida här

Instagram

Följ vårt arbete på @aippi_sweden