Kontakt


Vill Du ha mer information om AIPPI Sverige? Vill du delta i någon fokusgrupp eller i någon av internationella AIPPI:s stående kommittéer? Vänligen kontakta någon av oss per mail.

President Sanna Wolk
Vice president Kristian Fredrikson
Skattmästare Oscar Björkman Possne
Sekreterare David Leffler
Webbmästare Alma Falk
Klubbmästare Anna Tarring & Emelie Fyhrqvist

Utskickslista

 

Sociala medier

Följ AIPPI Sverige på LinkedIn och Instagram.

Postadress

AIPPI Sverige
c/o Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Att. Oscar Björkman Possne
Norrlandsgatan 21
111 43 Stockholm