Om oss


AIPPI Sverige är en immaterialrättslig förening som arbetar med både nationella och internationella immaterialrättsliga frågor. AIPPI Sverige är den nationella svenska föreningen inom internationella AIPPI (the Association for the Protection of Intellectual Property), som är väldens ledande organisation för utveckling och förbättring av regelverk som skyddar immateriella rättigheter. Organisationen bildades 1897 och har för närvarande mer än 9000 medlemmar i över 100 länder.

Ett av huvudsyftena för AIPPI är att undersöka nuvarande immaterialrättsliga regelverk i olika länder, att bidra till immaterialrättens utveckling och harmonisering samt att skapa förståelse över landsgränserna. I det syftet görs bl.a. jämförande studier med utgångspunkt i rapporter om nationell lagstiftning. Arbetet bedrivs vid regelbundna internationella kongresser, i kommittér och inom de nationella grupperna över hela världen.

AIPPI Sverige är en attraktiv miljö för advokater, ingenjörer, domare och andra som är intresserade av immaterialrätt. Inom AIPPI Sverige kan man arbeta och få större kunskap om olika delar av immaterialrätten. Det arbete som görs inom AIPPI Sverige på både ett nationellt och internationellt plan är av stor betydelse för såväl svenska företag som samhället i stort.

Mer information om internationella AIPPI kan inhämtas på www.aippi.org

2019/2020: AIPPI Sveriges styrelse består av Sanna Wolk (president), Kristian Fredrikson (vice president), Oscar Björkman Possne (skattmästare), David Leffler (sekreterare), Bodil Ehlers, Christian Nilsson, Eva Blum, Hao Li, Malin van Odijk, Sofia Vass och Emilia Bordi  Adjungerade till styrelsen är Anna Tarring, Emelie Fyhrqvist, Wendela Hårdemark, Alma Falk, Örjan Grunden och Christina Berggren  Valberedningen består av Wendela Hårdemark (ordförande), Malin Allard och Håkan Sjöström  Föreningens revisorer är Hans Eriksson (revisor) och Isabelle Emanuelsson (revisorssuppleant)

AIPPI Sveriges styrelse 

Sanna Wolk (president)
Kristian Fredrikson (vice president)
Oscar Björkman Possne (skattmästare)
David Leffler (sekreterare)
Bodil Ehlers
Christian Nilsson
Eva Blum
Hao Li
Malin van Odijk
Sofia Vass
Emilia Bordi

Adjungerade till styrelsen

Anna Tarring och Emelie Fyhrqvist i egenskap av klubbmästare
Wendela Hårdemark i egenskap av ordförande i valberedningen
Alma Falk i egenskap av webbmästare
Örjan Grunden
Christina Berggren

AIPPI Sveriges valberedning

Wendela Hårdemark (ordförande)
Malin Allard
Håkan Sjöström

AIPPI Sveriges revisorer

Hans Eriksson (revisor)
Isabelle Emanuelsson (revisorssuppleant)

AIPPI Sveriges stadgar

Stående kommittéer inom internationella AIPPI (Standing Committees)

Commercialization of IP

Johan Engdahl, Advokat, Delphi

Unitary Patent / Unified Patent Court

Örjan Grundén, Partner, Gozzo Advokater
Louise Jonshammar, jur. kand., AWA

Patents

Christopher Tehrani, Advokat, Hannes Snellman

Designs

Mattias Malmstedt, Partner, Gulliksson

Trademarks

Bodil Ehlers, Partner, Westerberg&Partners
David Leffler, Advokat, Cirio

Copyrights

Sanna Wolk, Head of IP/Professor, Cirio (Co-chair of Committee) 
Stefan Widmark, Partner, Westerberg & Partners

Alternative Dispute Resolution (ADR)

Håkan Borgenhäll, Partner, Vinge
Wendela Hårdemark, Advokat, Vinge 

Enforcement

Christina Berggren, Partner, MAQS
Karin Cederlund, Partner, Sandart&Partners

Piracy and Counterfeiting (including ACTA)

Ann-Charlotte Söderlund, Advokat, Gozzo Advokater (Co-chair of Committee)

Standards and Patents

Per Josefsson, Partner, Mannheimer Swartling
Johanna Wright, Senior Patent Attorney, Volvo Cars
Malin Gullstrand Bergh, Partner, AWA

PTF (Privilege Task Force) Client Privilege in IP Professional Advice - CPIPPA

Malin van Odijk, Senior Legal Counsel, Essity
Emma Femić, Jur. kand., Noréns Patentbyr&aring

Development and Intellectual Property

Åsa Hellstadius, Jur. dr, Stockholms universitet

Pharma and Biotechnology

Magnus Dahlman, Partner, Gulliksson

Biotechnology (Sub-Committee of Pharma and Biotechnology)

Niklas Mattsson, European Patent Attorney, AWA

TRIPS

Ivan Hjertman, European Patent Attorney, IP Interface
Behrang Kianzad, Jur. kand., PhD-fellow at Copenhagen University

Trade Secrets

Erik Ficks, Partner, Roschier
Kristian Fredrikson, Advokat, Delphi

Information Technology and Internet

Örjan Grundén, Partner, Gozzo Advokater
Joakim Wihlsson, European Patent Attorney, Brann

 
 

Vill du vara delaktig i någon av internationella AIPPIs stående kommittéer?
Vänligen kontakta sekreterare David Leffler.