Fokusgrupper


För att diskutera och arbeta med både nationella och internationella immaterialrättsfrågor finns inom AIPPI Sverige fyra fokusgrupper. Grupperna svarar bl.a. för remisser, studiefrågor, rapporter och seminarieämnen.

Vill du vara delaktig i AIPPI Sveriges arbete i någon av fokusgrupperna? Vänligen kontakta en av gruppledarna!

Upphovsrättsgruppen

Gruppledare

Johan Gerhardsson (Roschier) och Bodil Ehlers (Kastell)

Gruppmedlemmar

Malin Allard (Cederquist), Julia Asplund (MarLaw), Anna Bladhredzic (Sandart&Partners), Markus Boström (Bird & Bird), Hans Eriksson (Westerberg&Partners), Anne Geismar (Wistrand), Anna Haapanen (Roschier), Emilia Hempel (Ström), Sara Hovstadius (Cirio), Amanda Humell (Hewlett Packard Enterprise), Wendela Hårdemark (Vinge), Maria Jennerholm (MAQS), Annie Kabala (Bonnierförlagen), David Leffler (Cirio), Mårten Lindberg (Synch), Jenny Lundström (Sveriges Läromedelsförfattares Förbund), Johanna Meletis (Cederquist), Christian Nilsson (PRV), Johan Nordlund (PRV), Rebecca Rix (Absolut), Linn Rosengård (SF Studios), Mattias Rättzén (Sandart&Partners), William Silfversten (Roschier), Sofia Studencki (Roschier), Kacper Szkalej (IMK, Uppsala universitet), Lotta Wattrang (Bonnier Broadcasting), Stefan Widmark (Kastell), Olle Wilöf (Journalistförbundet), Sanna Wolk (Cirio/IMK, Uppsala universitet) och Alexander Yeibio (Roschier)

Varumärkesgruppen

Gruppledare 

Gustav Melander (Roschier) och Aliona Saalo (Brann)

Gruppmedlemmar

Magnus Ahlgren (PRV), Stojan Arnerstål (IMK/Uppsala universitet), Marcus Ateva (MarLaw), Nina Barzey (Bonde Barzey), Christina Berggren (MAQS), Bodil Ehlers (Kastell), Emma Kadri Bergström (Mannheimer Swartling), Emil Dicksved (Schibsted), Emma Femić (Noréns), David Leffler (Cirio), Johanna Lindholm (Sandart&Partners), Henrik Lindstrand (Cederquist), MalinThunberg McCann (Zacco), Azra Osmancevic (MTG), Sara Sparring (Synch), Sofie Stjernquist (Sandart&Partners), Måns Sjöstrand (Daniel Wellington), Anna Tarring (Electrolux), Stefan Widmark (Kastell) och Linnéa Rahm (AWA)

Patentgruppen

Gruppledare

Hampus Rystedt (Zacco) och Hanna Tilus (Roschier)

Gruppmedlemmar

Malki Afram (Linköpings universitet), Joanna Applequist (Valea), Thomas Borgenfalk (Roschier), Magnus Dahlman (Gulliksson), Ingrid Eklund (PRV), Pia Eklund (Patentlinq), Mattias Erdös (Frank Advokatbyrå), Kristian Fredrikson (Delphi), Isabel Frensborg (Swedish Match), Örjan Grundén (Gozzo), Ivan Hjrtman (IP Interface), Ludvig Holm (Westerberg&Partners), Hao Li (Valea), Louise Jonshammar (Awapatent), Camilla Lidén (Brann), Mika Silfver (Brann), Victoria Sörving (Tink), Christopher Tehrani (Hannes Snellman), Johanna Wright (Ericsson), Johan Örtenblad (Noréns), Malin Malm Värme (Vinge), Erik Bolmsjö (Ström Gulliksson)

Designgruppen

Gruppledare

Fredrik Ståhl (Time) och Ida Westberg (Mannheimer Swartling)

Gruppmedlemmar

Magnus Ahlgren (PRV), Nina Ebkar (Electrolux), Emelie Fyhrqvist (MarLaw), Petter Larsson (Lindahl), Anne Lausen (SCA), Malin van Odijik (SCA), Emmy Pettersson (Roschier), Paulina Rehbinder (Synch), Matilda Sanfridsson (Cederquist), Sara Söderling (Setterwalls) och Sara Yng (Sandart&Partners)