Studiefrågor


Inför AIPPI:s kongress 2019

AIPPI:s arbetsprogram inför kongressen 2019 som hålls i London den 15-18 september 2019 är färdigställt och följande studiefrågor kommer att behandlas.

Plausibility

Consumer survey evidence

Copyright in artificially generated works

IP damages for acts other than sales

Om du vill vara med i en arbetsgrupp, vara rapportör eller co-rapportör, vänligen anmäl dig till sekreterare David Leffler.

När det nationella arbetet påbörjas, ska det utmynna i rapporter från Sverige om hur svensk lagstiftning och praxis ser ut, samt hur Sverige anser att lagstiftarna i världen borde harmonisera rätten på respektive område. De nationella rapporterna utgör sedan underlag för resolutioner som kommer att diskuteras vid mötet.

Om du har några frågor om arbetet, vänligen kontakta president Sanna Wolk.