Studiefrågor


Inför AIPPI:s kongress 2020

AIPPI:s arbetsprogram inför kongressen 2020 som hålls i Hangzhou i Kina den 11-14 oktober 2020 är färdigställt och följande studiefrågor kommer att behandlas.

• Inventorship of inventions made using artificial intelligence (AI): How to develop patent law in accordance with progress in AI?

• Descriptiveness as a defence in trademark proceedings: What are the conditions under which descriptive use should be available?

• IP rights in data: How to increase the scope of protection given the increasing role of data in all forms of innovation?

• Claimant/plaintiff: Are co-owners in a position to enforce a patent?

Om du vill vara med i en arbetsgrupp, vara rapportör eller co-rapportör, vänligen anmäl dig till sekreterare David Leffler.

När det nationella arbetet påbörjas, ska det utmynna i rapporter från Sverige om hur svensk lagstiftning och praxis ser ut, samt hur Sverige anser att lagstiftarna i världen borde harmonisera rätten på respektive område. De nationella rapporterna utgör sedan underlag för resolutioner som kommer att diskuteras vid mötet.

Om du har några frågor om arbetet, vänligen kontakta president Sanna Wolk.