Studiefrågor


Inför AIPPI:s kongress 2019

AIPPI:s arbetsprogram inför Kongressen 2019 som hålls i London den 15-18 september 2019 är ännu inte färdigställt. Vi återkommer med vilka studiefrågor som kommer att behandlas.

När det nationella arbetet påbörjas, ska det utmynna i rapporter från Sverige om hur svensk lagstiftning och praxis ser ut, samt hur Sverige anser att lagstiftarna i världen borde harmonisera rätten på respektive område. De nationella rapporterna utgör sedan underlag för resolutioner som kommer att diskuteras vid mötet i Cancun.

Om du har några frågor om arbetet, vänligen kontakta president Sanna Wolk.