Fokusgrupperna bildade

AIPPI Sveriges fokusgrupper är nu bildade. De svarar för remisser, rapporter och seminarieämnen m.m. Om du vill delta i en fokusgrupp, kontakta en av gruppledarna. 

Gruppledare för upphovsrättsgruppen är Sofia Edvardsen (Sharp Cookie) och Johan Engdahl (MAQS), för varumärkesgruppen Aliona Saalo (Brann), för patentgruppen Hampus Rystedt (Zacco) och Hanna Tilus (Bayer) och för designgruppen Fredrik Ståhl (Time) och Ida Westberg (Mannheimer Swartling). 

fokus.jpg

Om du vill veta mer om AIPPI Sverige, kontakta vice president Kristian Fredrikson (Delphi) eller president Sanna Wolk (IMK/Uppsala universitet).