Nya ledamöter i styrelse och valberedning

Vid årsmötet den 9 maj 2017 valdes AIPPI Sveriges styrelse jämte valberedning. Styrelsen för AIPPI Sverige består av flera ledande representanter från näringslivet, advokatbyråer, patentbyråer och akademin med starkt intresse för skyddet av immateriella rättigheter: docent Sanna Wolk (president), advokat Kristian Fredrikson (vice president), advokat Jonas Westerberg (skattmästare), patentingenjör Niklas Mattsson, advokat Eva Blum, jur. kand. Christian Nilsson, patentingenjör Sofia Vass, jur. kand. Louise Jonshammar och jur. kand. Malin van Odijik. Vidare är advokat Erik Ficks, patentingenjör Ivan Hjertman, advokat Örjan Grundén, advokat Christina Berggren och jur. kand. David Leffler (sekreterare) adjungerade till styrelsen. Valberedningen består av jur. kand. Wendela Hårdemark, advokat Malin Allard och advokat Håkan Sjöström.

– Det är med glädje jag välkomnar de nya ledamöterna i AIPPI Sveriges arbete. Det är spännande att AIPPI Sverige snabbt har blivit en attraktiv miljö för advokater, ingenjörer, domare och andra som är intresserade av immaterialrätt, berättar Sanna Wolk som är president för AIPPI Sverige.

Den 5 september 2016 bildades AIPPI Sverige, som är den senaste immaterialrättsliga föreningen i landet. Ett av huvudsyftena för AIPPI är att undersöka nuvarande regelverk som skyddar immateriella rättigheter i olika länder och verka för en internationell harmonisering av sådana regler. För detta syfte träffas medlemmarna framförallt en gång per år under en kongress, som i år hålls i Sydney, Australien. I Sverige hålls också regelbundet seminarier. Vidare arbetar AIPPI Sveriges Fokusgrupper aktivt med utformande av rapporter och remissvar, m.m.

– Sett till den pågående digitaliseringen är behovet av ett internationellt harmoniserat skydd för immateriella rättigheter större än någonsin. Vad vi gör på både ett nationellt och internationellt plan är av stor betydelse för svenska företag, organisationer och rättsväsendet, fortsätter Sanna Wolk. 

Mer information finns att få på hemsidan, www.aippi.se. Vill du veta mer om AIPPI Sverige eller bli medlem i den nya föreningen kan du kontakta Sanna Wolk på 0709-62 62 82 eller sanna.wolk@jur.uu.se alternativt Jonas Westerberg på 076-617 09 19 eller jonas.westerberg@lindahl.se.