Mingla med AIPPI den 15 jan 2018

Vi ser gärna att du engagerar dig i AIPPI!

Johan Gerhardsson och Annie Kabala är två av AIPPI:s unga medlemmar. De arbetar på olika sätt i AIPPI. Vi ser gärna att fler är med i AIPPI-arbetet! Om du vill veta mer om oss, är du varmt välkommen till mingel hos Mannheimer Swartling den 15 januari 2018 kl 17.00–19.00.

Under kvällen träffar du medlemmar från AIPPI Sveriges fokusgrupper och föreningens ledning. Vi berättar om vårt arbete, om de svenska fokusgrupperna, de internationella arbetsgrupperna, om remissarbete, studiefrågor, rapporter, m.m.

Anmälan görs till klubbmästare Annie Kabala

Johan Gerhardsson och Annie Kabala

Johan Gerhardsson och Annie Kabala


Information om medlemskap

Medlemsavgiften i AIPPI är CHF 190 (1 650 kr).

Men halv medlemsavgift, alltså CHF 90 (825 kr), gäller:

  1. Under de första 2 åren,

  2. Om du är under 36 år, eller

  3. Om du är akademiker, domare eller patentverksanställd.

Vill du bli medlem i AIPPI, gör du en anmälan på internationella AIPPIs webbsida. På samma sida ändrar du dina medlemsuppgifter, t.ex. när du byter arbetsplats.

Gott slut, gott nytt år och god fortsättning önskar AIPPI Sverige!

Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Förstärkt följerätt

AIPPI Sverige har tagit del av promemorian med utkast till lagrådsremiss avseende förstärkt följerätt, och föreningen önskar framföra följande. Sammanfattning AIPPI Sverige har ingen erinran mot förslaget i lagrådsremissen.

Remissvaret har utarbetats av jur. kand. Johan Gerhardsson, gruppledare för AIPPI Sveriges fokusgrupp upphovsrätt.

 Yttrande över promemorian med utkast till lagrådsremiss Förstärkt följerätt

Nya ledamöter i styrelse och valberedning

Vid årsmötet den 9 maj 2017 valdes AIPPI Sveriges styrelse jämte valberedning. Styrelsen för AIPPI Sverige består av flera ledande representanter från näringslivet, advokatbyråer, patentbyråer och akademin med starkt intresse för skyddet av immateriella rättigheter: docent Sanna Wolk (president), advokat Kristian Fredrikson (vice president), advokat Jonas Westerberg (skattmästare), patentingenjör Niklas Mattsson, advokat Eva Blum, jur. kand. Christian Nilsson, patentingenjör Sofia Vass, jur. kand. Louise Jonshammar och jur. kand. Malin van Odijik. Vidare är advokat Erik Ficks, patentingenjör Ivan Hjertman, advokat Örjan Grundén, advokat Christina Berggren och jur. kand. David Leffler (sekreterare) adjungerade till styrelsen. Valberedningen består av jur. kand. Wendela Hårdemark, advokat Malin Allard och advokat Håkan Sjöström.

– Det är med glädje jag välkomnar de nya ledamöterna i AIPPI Sveriges arbete. Det är spännande att AIPPI Sverige snabbt har blivit en attraktiv miljö för advokater, ingenjörer, domare och andra som är intresserade av immaterialrätt, berättar Sanna Wolk som är president för AIPPI Sverige.

Den 5 september 2016 bildades AIPPI Sverige, som är den senaste immaterialrättsliga föreningen i landet. Ett av huvudsyftena för AIPPI är att undersöka nuvarande regelverk som skyddar immateriella rättigheter i olika länder och verka för en internationell harmonisering av sådana regler. För detta syfte träffas medlemmarna framförallt en gång per år under en kongress, som i år hålls i Sydney, Australien. I Sverige hålls också regelbundet seminarier. Vidare arbetar AIPPI Sveriges Fokusgrupper aktivt med utformande av rapporter och remissvar, m.m.

– Sett till den pågående digitaliseringen är behovet av ett internationellt harmoniserat skydd för immateriella rättigheter större än någonsin. Vad vi gör på både ett nationellt och internationellt plan är av stor betydelse för svenska företag, organisationer och rättsväsendet, fortsätter Sanna Wolk. 

Mer information finns att få på hemsidan, www.aippi.se. Vill du veta mer om AIPPI Sverige eller bli medlem i den nya föreningen kan du kontakta Sanna Wolk på 0709-62 62 82 eller sanna.wolk@jur.uu.se alternativt Jonas Westerberg på 076-617 09 19 eller jonas.westerberg@lindahl.se.

 

Fokusgrupperna bildade

AIPPI Sveriges fokusgrupper är nu bildade. De svarar för remisser, rapporter och seminarieämnen m.m. Om du vill delta i en fokusgrupp, kontakta en av gruppledarna. 

Gruppledare för upphovsrättsgruppen är Sofia Edvardsen (Sharp Cookie) och Johan Engdahl (MAQS), för varumärkesgruppen Aliona Saalo (Brann), för patentgruppen Hampus Rystedt (Zacco) och Hanna Tilus (Bayer) och för designgruppen Fredrik Ståhl (Time) och Ida Westberg (Mannheimer Swartling). 

fokus.jpg

Om du vill veta mer om AIPPI Sverige, kontakta vice president Kristian Fredrikson (Delphi) eller president Sanna Wolk (IMK/Uppsala universitet).

Ny svensk immaterialrättslig förening

Nu finns den världsledande organisationen för immaterialrätt i ny svensk form, nämligen AIPPI Sverige. AIPPI (the International Association for the Protection of Intellectual Property) är världens ledande organisation för utveckling och förbättring av regelverk som skyddar immateriella rättigheter. Organisationen bildades 1897 och har för närvarande mer än 9000 medlemmar i mer än 100 länder. Och just immaterialrätten, främst upphovs-, patent-, design- och känneteckensrätten, tilldrar sig allt mer politiskt, ekonomiskt och akademiskt intresse, såväl nationellt som internationellt.

- För att stärka immaterialrätten i Sverige har AIPPI Sverige bildats. Föreningen ska vara en attraktiv miljö för advokater, ingenjörer, domare och andra som är intresserade av immaterialrätt. Det är fantastiskt att vi har fått möjligheten att starta en ny svensk immaterialrättslig förening, berättar docent Sanna Wolk som är president för AIPPI Sverige.

Den 5 september 2016 bildades AIPPI Sverige, som är den senaste immaterialrättsliga föreningen i landet. Det efter ett beslut av SFIR om en stadgeändring som möjliggör en självständig organisation för AIPPI. Samma dag hölls en konstituerande stämma för den nybildade föreningen AIPPI Sverige. Alla AIPPI-medlemmar i Sverige fortsätter automatiskt som medlemmar av den nya föreningen AIPPI Sverige.

- Det är med stolthet och ödmjukhet som vi tar oss an att leda världens ledande organisation för immaterialrätt i en ny svensk form. Då vi dessutom är den mest anrika internationella föreningen för skyddet av immateriella rättigheter, utgör detta ett ansvar som vi tar på största allvar. Sett till den pågående digitaliseringen är behovet av ett internationellt harmoniserat skydd för immateriella rättigheter större än någonsin. Vad vi gör på både ett nationellt och internationellt plan är av stor betydelse för svenska företag, organisationer och rättsväsendet, fortsätter Sanna Wolk.

Ett av huvudsyftena för AIPPI är att undersöka nuvarande regelverk som skyddar immateriella rättigheter i olika länder och verka för en internationell harmonisering av sådana regler. För detta syfte träffas medlemmarna framförallt en gång per år under en kongress, som i år hålls i Milano, Italien. Kongressen anordnades i Sverige senast 2006. I Sverige kommer också regelbundet seminarier hållas.

– Vi inom AIPPI ser nu fram emot ett tätare samarbete med näringslivet, rättsväsendet och med både andra föreningar och olika universitet gällande immaterialrätt i Sverige. Det är endast i sådan samlad styrka som ett relativt litet land som Sverige kan göra skillnad både nationellt och internationellt, säger advokat Kristian Fredriksson som är vice president för AIPPI Sverige.

Styrelsen för AIPPI Sverige består av flera ledande representanter från näringslivet, advokatbyråer, patentbyråer och akademin med starkt intresse för skyddet av immateriella rättigheter: docent Sanna Wolk (president), advokat Kristian Fredrikson (vice president), advokat Jonas Westerberg (skattmästare), advokat Christina Berggren, advokat Håkan Borgenhäll, jur. kand. Louise Jonshammar och jur. kand. Malin van Odijik. Vidare är advokat Sara Ulfsdotter (sekreterare), advokat Erik Ficks, jur. kand. Niklas Mattsson och patentingenjör Ivan Hjertman adjungerade till styrelsen.

AIPPI Sverige kommer inom kort att informera om inplanerade seminarier och andra aktiviteter.

Vill du veta mer om AIPPI Sverige eller bli medlem i den nya föreningen kan du kontakta Sanna Wolk på 0709-62 62 82 eller sanna.wolk@jur.uu.se alternativt Jonas Westerberg på 076-617 09 19 eller jonas.westerberg@lindahl.se

Mer om internationella AIPPI på http://aippi.org