Remissvar på SOU 2017:45, Ny lag om företagshemligheter

AIPPI Sverige har tagit del av betänkandet i SOU 2017:45, Ny lag om företagshemligheter. AIPPI Sverige har vid sin granskning av betänkandet fokuserat på implementering av EU-direktivet och om den bidrar till syftet att verka för en harmonisering för skyddet av företagshemligheter över landsgränserna. Med den nuvarande lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) har Sverige länge stått ut ett som ett positivt exempel, både inom och utanför EU, som ett av få länder med ett enhetligt och tydligt skydd för företagshemligheter. De specifika kommentarer som AIPPI Sverige har beskrivs med utgångspunkt i förslaget till ny lag (2018:0000) om företagshemligheter (nedan Nya FHL), snarare än utifrån artiklarna i EU-direktivet om skydd för företagshemligheter.

Remissvaret har utarbetats av advokat Erik Ficks, adjungerad till AIPPI Sveriges styrelse.

Remissvar på SOU 2017:45, Ny lag om företagshemligheter